Impressum

Odpowiedzialny za treści
ski-france.com GmbH

Adres pocztowy
Luitpoldplatz 2, D-95444 Bayreuth

Kontakt
Tel: 0049-921-785187-10 (Angielski)
Tel: 0049-921-785187-20 (Francuzki)
Tel: 0049-921-785187-30 (Niemiecki)
E-mail: info@ski-france.com

Dyrektor Zarządu
Marko Reiter

Sąd rejestrowy i numer rejestru
Sąd rejonowy Bayreuth, HRB 4069

Numer identyfikacyjny podatku obrotowego
DE 229 152 830

Korzystanie z Google Analytics
ski-france.com GmbH korzysta z Google Analytics, programu analitycznego firmy Google Inc. („Google“). Google Analytics posługuje się Cookies, które umożliwiają analizę sposobu użytkowania strony internetowej. Wygenerowane przez Cookies informacje na temat sposobu korzystania z niniejszej strony internetowej przez użytkownika (włącznie z adresem IP użytkownika) przesyłane są na serwer Google w USA i tam zapisywane. Google korzysta z tych informacji do analizowania sposobu korzystania z naszej strony internetowej przez użytkownika, czyniąc to w celu sporządzania odnośnych raportów dla właściciela strony internetowej, jak również świadczenia innych usług, związanych z korzystaniem z tej strony internetowej oraz z Internetu. Ponadto Google przekazuje te informacje podmiotom trzecim, jeżeli wymagają tego przepisy ustawowe lub też jeżeli podmioty trzecie zajmują się przetwarzaniem tych danych na zlecenie firmy Google. Natomiast Google w żadnym wypadku nie skojarzy Twojego adresu IP z innymi danymi, będącymi w jego posiadaniu. Jako użytkownik możesz zapobiec instalacji Cookies przez odpowiednie ustawienie oprogramowania Twojej przeglądarki. Zwracamy jednakże uwagę, że w takim wypadku nie zawsze możliwe będzie korzystanie w pełnym zakresie z funkcji niniejszej strony internetowej. Korzystając z niniejszej strony internetowej wyrażasz zgodę na przetwarzanie zebranych w związku z tym danych odnoszących się do Twojej osoby przez firmę Google w opisany poprzednio sposób i w przedstawionym powyżej celu. Możesz zarazem w każdej chwili sprzeciwić się pozyskiwaniu i rejestrowaniu tych danych ze skutkiem na przyszłość. Możesz w tym celu posłużyć się Add-on dezaktywacji z Google Analytics (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl), o ile jest on dostępny dla Twojej przeglądarki. Zwraca się uwagę na to, że niniejsza strona korzysta z Google Analytics wraz z rozszerzeniem „_anonymizeIp()” i z tej przyczyny przetwarza adresy IP jedynie w skróconej postaci, ażeby wykluczyć możliwość bezpośredniego odniesienia do osób.

Busy...